Aktualności

Zakres usług

 • Systemy elektroniczno-informatyczne
  Systemy elektroniczno-informatyczne
  Grupa T4B opracowała i wdrożyła m.in. systemy wspomagające odprawy celne (System Wspomagania Odpraw Celnych SWOC®) oraz kontrolujące ruch pojazdów (Traffic Control System TCS®) na Międzynarodowych Przejściach Granicznych i w dużych obiektach przemysłowych. Firma zajmuje się wdrażaniem systemów rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych pojazdów (Automatic Number Plate Recognition ANPR) oraz kodów kontenerów (Automatic Container Code Recognition ACCR). Do osiągnięć spółki należy także dodać opracowanie systemów dla centrów handlowych: BlackBox Intelligence System® BIS (nadzór i tworzenie statystyk z transakcji kasowych) oraz BIS Loyalty (system lojalnościowy).
 • Rozwiązania telekomunikacyjne
  Rozwiązania telekomunikacyjne
  T4B oferuje szeroką gamę rozwiązań, które otwierają szereg możliwości zastosowania i wykorzystania zalet nowoczesnych form komunikacji. Unikalność rozwiązań telekomunikacyjnych T4B wynika z faktu możliwości pełnego połączenia ich z systemami informatycznymi przedsiębiorstwa. W konsekwencji pracownicy uzyskują dostęp do zaawansowanych narzędzi, które w znaczący sposób usprawniają ich pracę i przyczyniają się do zwiększenia wydajności.
 • Instalacje bezpieczeństwa
  Instalacje bezpieczeństwa
  Firma T4B oferuje projektowanie i wykonawstwo oraz serwis systemów bezpieczeństwa i nadzoru, w skład których wchodzą takie rozwiązania jak: systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, system nadzoru telewizyjnego, system sygnalizacji włamania i napadu, system kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, biometria. Spółka posiada stosowne uprawnienia branżowe wydane przez CNBOP.
 • Instalacje inteligentnego budynku
  Instalacje inteligentnego budynku
  Inteligentny budynek (również inteligentny dom, system zarządzania budynkiem) to określenie wysoko zaawansowanego technicznie obiektu. Inteligentny budynek posiada system czujników i detektorów oraz jeden, zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w nim instalacjami. Dzięki informacjom pochodzącym z różnych elementów systemu budynek może reagować na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz, co prowadzi do maksymalizacji funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa oraz minimalizacji kosztów eksploatacji i modernizacji. System inteligentnego budynku nie może wpływać negatywnie na ludzi znajdujących się w jego środowisku.
 • Instalacje elektryczne
  Instalacje elektryczne
  Firma T4B dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie instalacji elektrycznych. Nasi pracownicy zajmują się projektowaniem, dostarczaniem, wdrażaniem i konserwacją instalacji takich jak: sieci zasilające, stacje transformatorowe, rozdzielnie stacyjne SN, tablice pomiaru rozliczeniowego, układy SZR z awaryjnym zasilaniem z generatora, systemy rozdziału energii elektrycznej, szafy i tablice rozdzielcze, systemy bezprzerwowego zasilania, instalacje i technika oświetleniowa, systemy inteligentnych instalacji w budynkach, zabezpieczenia odgromowe i uziemiające.
 • Energetyka
  Energetyka
  Firma T4B prowadzi działalność związaną z sektorem energetycznym w zakresie sprzedaży produktów i usług do podsektora wytwarzania, obejmującego elektrownie systemowe, elektrownie przemysłowe i ciepłownictwo zasilane kopalinami, generację rozproszoną, jak również do zwiększającego swój udział ogólno rynkowy podsektora wytwarzania, opartego na odnawialnych źródłach energii, tzw. OZE (farmy wiatrowe, biogazownie i inne), a także do podmiotów z innych podsektorów rynku realizujących zakupy systemów będących w ofercie Spółek (systemy teletechniczne).
 • Inżynieria środowiska
  Inżynieria środowiska
  Oferta T4B w zakresie Inżynierii Ochrony Środowiska obejmuje usługi z obszaru zasilania obiektów lub rozdziału energii. Proponujemy również wykonanie systemów sterowania, telemetrii, wizualizacji oraz opomiarowania obiektowego dla oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody. W naszych aplikacjach stosujemy nowatorskie rozwiązania czołowych firm automatyki przemysłowej takich jak: Siemens, Schneider Electric, Endress+Hauser, Hach Lange. Skupiamy się na optymalizacji gotowych produktów w taki sposób, by spełniały one indywidualne wymogi naszych klientów.

Kontakt

Siedziba firmy w Warszawie
al. Stanów Zjednoczonych 32/U15
04-036 Warszawa

  biuro@t4b.com.pl

  +48 22 597 62 00

  +48 22 597 62 01

Biuro Ciechanów
ul. Mleczarska 9
06-400 Ciechanów

  ciechanow@t4b.com.pl

  +48 23 674 23 00

  +48 23 674 23 01