CERTYFIKATY I KONCESJE

 

Certyfikat Partnera R&M

Dzięki wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu kolejny raz uzyskaliśmy status Certyfikowanego Partnera Systemu R&M freenet.

Pobierz

Certyfikat ISO 9001:2015

Otrzymaliśmy certyfikat zgodności z normą ISO 9001:2015 zewnętrznej kontroli systemu zarządzania jakością. Jest to kolejne wyróżnienie wydane przez firmę DEKRA, świadczące o wysokim standardzie usług T4B.

Pobierz

Certyfikat Złoty Płatnik

Z przyjemnością informujemy, że spółka T4B dostała wyróżnienie przyznawane firmom za zachowanie najwyższych standardów płatniczych w 2014 roku. Program Analiz Należności Euler Hermes wyłania rzetelnych partnerów biznesowych uzyskujących w danym roku najwyższy Wskaźnik Moralności Płatniczej.

Pobierz

Koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych

Dnia 25 sierpnia 2015 roku firma T4B uzyskała koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonych w pozycjach WT II, WT VI - WT XI i obrotu nimi, oraz obrotu technologią o takim przeznaczeniu określoną w pozycji WT XIII Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w pozycjach: WT III - WT V, XII oraz WT XIV Załącznika Nr 2 Wykaz Wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Pobierz

Certyfikat ISO 9001:2008

W wyniku konsekwentnej realizacji strategii skierowanej na najwyższą jakość świadczonych usług T4B uzyskała dla swego systemu zarządzania jakością certyfikat zgodności z normą ISO 9001:2008. Instytucją certyfikującą jest DEKRA Certification.

Pobierz

Certyfikat ISO/ IEC 27001

Nasza firma posiada certyfikat zgodności z normą ISO/ IEC 27001 wydany przez firmę DEKRA Certification w zakresie dostawy, wdrożenia i integracji rozwiązań informatycznych, elektronicznych, telekomunikacyjnych, monitorowania i zarządzania jakością energii elektrycznej, elektrycznych, teletechnicznych, technologii inteligentnych budynków oraz inżynierii środowiska i energetyki.

Pobierz

Certyfikaty ABW

Posiadamy świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia, co nadaje firmie T4B pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych.

Pobierz

Koncesja MSWiA

Nasza firma zdobyła Koncesję MSWiA - zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie technicznej ochrony mienia. Nasi pracownicy posiadają licencje technicznej ochrony mienia II-go stopnia uprawniające do projektowania i montażu elektronicznych urządzeń służących do ochrony osób i mienia.

Pobierz

Rekomendacja BCC

Od roku 2012 jesteśmy członkiem Business Center Club, organizacji przedsiębiorców, która zrzesza ponad 2500 członków (osób i firm). BCC koncentruje się przede wszystkim na działaniach na rzecz firm - członków BCC, które mają służyć podniesieniu ich konkurencyjności rynkowej oraz wspierać w różnych dziedzinach związanych z prowadzoną działalnością. Firmy zrzeszone w BCC postrzegane są jako rzetelne i wiarygodne, przestrzegające zasady etyki kupieckiej.

Pobierz

Certyfikat Polskiej Izby Systemów Alarmowych

Firma T4B posiada certyfikat nr 063 zaświadczający, że spółka jest Członkiem Polskiej Izby Systemów Alarmowych wywiązującym się z zobowiązań statusowych i wspierającym swoją aktywnością cele i zadania Izby.

Pobierz

Certyfikowany Instalator BKT Elektronik

Firma T4B uzyskała status Autoryzowanego Partnera i Certyfikowanego Instalatora Systemu Okablowania Strukturalnego BKT Elektronik.

Pobierz
Do góry