GRUPA KAPITAŁOWA T4BDrukowanie

 

REALIZUJEMY PROJEKTY W BRANŻY:

informatyka, teletechnika, telekomunikacja, budownictwo, automatyka budynkowa, energetyka zawodowa i inżynieria środowiska, produkcja maszyn przemysłowych.

 

GRUPĘ TWORZĄ

 

T4B Sp. z o.o.

(w grupie od 2003 roku)

zajmuje się opracowywaniem koncepcji, projektowaniem oraz wdrażaniem rozwiązań informatycznych, teletechnicznych, telekomunikacyjnych i energetycznych. Projektuje, implementuje oraz integruje rozbudowane systemy bezpieczeństwa dla największych obiektów użyteczności publicznej w kraju.

IPP Sp. z o.o.

(w grupie od 2003 roku)

jest producentem i dystrybutorem rozwiązań informatyczno-elektronicznych. Główny obszar działalności informatycznej to tworzenie oprogramowania dedykowanego oraz usługi outsourcingu procesów biznesowych.

T4B Budownictwo Sp. z o.o.

(w grupie od 2015 roku)

główny obszar działalności spółki to budownictwo ogólne. Firma realizuje także projekty z zakresu budownictwa inżynieryjnego, ekologicznego, hydrotechnicznego i energetycznego.

Varia Tech Sp. z o.o.

(w grupie od 2016 roku)

specjalizuje się we wdrażaniu nowoczesnych technologii dla energetyki i inżynierii środowiska z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, odpadowej oraz energetyki odnawialnej i konwencjonalnej.

Sort-Bet Sp. z o.o.

(w grupie od 2017 roku)

zajmuje się produkcją maszyn oraz kompletnych linii technologicznych dla wielu gałęzi przemysłu. Projektuje, buduje, modernizuje węzły betoniarskie, zakłady do produkcji i prefabrykacji betonu, hale produkcyjne, instalacje do przetwarzania i recyklingu odpadów oraz oczyszczalnie ścieków.

WSZYSTKIE SPÓŁKI POSIADAJĄ POLSKI KAPITAŁ.

 

Do góry