O NAS

Grupę T4B założono w roku 2003. Wtedy właśnie powstały dwie spółki – T4B (Technology for Business) oraz IPP (Idea Projekt Produkt), które stały się podstawowymi elementami składowymi T4B Group.

Firma T4B funkcjonuje na rynku w Polsce od 14 lat, obejmując swoją działalnością takie branże jak: energetyka zawodowa, telekomunikacja, automatyka budynkowa i technologia inżynierii środowiska.

W latach 2004-2007 grupa T4B dokonuje modernizacji i przebudowy 13 polskich przejść granicznych. Zostają wtedy zaprojektowane nowatorskie systemy do chwili obecnej wykorzystywane przez służbę celną na wszystkich przejściach granicznych w kraju. Projekt staje się powodem wyróżnienia grupy prestiżowymi nagrodami – Grand Prix szefa Służby Celnej 2005 oraz Złotym Medalem Targów Poznańskich w 2008 roku.

 

Wśród autorskich rozwiązań T4B nie można pominąć także największego Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Jakości Energii Elektrycznej wdrożonego dla PSE oraz Tauron Gliwice.

Zlecenie dotyczące modernizacji 25 przejść granicznych na wschodniej granicy Unii Europejskiej, które T4B realizuje w latach 2003-2010, pozwala firmie zaistnieć na rynku międzynarodowym. Firma wykazuje niespotykany potencjał i kolejne zadania okazują się sukcesami. Grupa T4B się rozrasta, co w roku 2010 owocuje otwarciem filii w Ciechanowie.

Gwałtowny i dynamiczny rozwój firmy i znaczne powiększenie się skali podejmowanych przez nas przedsięwzięć sprawia, że T4B daje się poznać, jako wykonawca godny zaufania. W związku z tym w 2014 roku otrzymuje świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia przyznawane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Upoważnia ono firmę do wykonywania prac związanych z dostępem do informacji niejawnych i ich przetwarzaniem do klauzuli tajnej.

Spółka T4B jest ciągle otwarta na trudne przedsięwzięcia i gotowa do podjęcia kolejnych wielkich wyzwań. Dlatego rok 2015 jest dla jej członków rokiem szczególnie produktywnym. T4B zyskuje właśnie największy kontrakt w swojej historii. Projekt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie systemu bezpieczeństwa publicznego na dworcach kolejowych Warszawskiego Węzła Kolejowego dla PKP S.A.

Zdobyte przez T4B doświadczenie nakłania zespół tworzący Grupę T4B do wkroczenie na nowe rejony rynku. W latach 2015 – 2017, T4B Group wzbogaca się o 3 nowe spółki – T4B BudownictwoVaria Tech i Sortbet.

Do góry