REALIZACJA:

DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE W BUDOMIERZU

STATUS: Zrealizowane

Firma T4B Sp. z o.o. w konsorcjum z ML SYSTEM Sp. J. E. Stanke D. Cycoń wykonała roboty elektryczne silnoprądowe i niskoprądowe na zlecenie firmy Erbud S.A., w ramach budowy Drogowego Przejścia Granicznego w Budomierzu.
W ramach budowy zostały wykonane instalacje:

• System Wspomagania Odpraw Celnych,
• System Automatycznego Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych Pojazdów,
• sygnalizacja włamania i napadu dla Urzędu Celnego,
• instalacje elektryczne – gniazda, oświetlenie oraz oświetlenie terenu,
• stacja SN 15/0,4 kV,
• kanalizacja energetyczna.

T4B wykonała również zakres prac związanych z instalacją AKPiA wentylacji i klimatyzacji.

Zobacz również:
LUBELSKI ZARZĄD PRZEJŚĆ GRANICZNYCH – DPG KUKURYKI Więcej
Do góry