REALIZACJA:

IZBA CELNA BIAŁYSTOK – ROZBUDOWA TF-OCR

STATUS: Zrealizowane

T4B została wybrana przez IC Białystok na montaż i uruchomienie dodatkowych elementów do istniejącego już systemu TF-OCR na przejściach granicznych w Bobrownikach i Kuźnicy Białostockiej.

Przedmiotem umowy była dostawa, montaż i wykonanie wszelkich koniecznych instalacji elementów takich jak: dodatkowe sygnalizatory świetlne do sterowania ruchem pojazdów osobowych, w których skład wchodziły: sygnalizator dwukomorowy, fotokomórki do sterowania sygnalizatorem wyposażone w nadajnik i odbiornik z możliwością regulacji detekcji. Ponadto, projekt obejmował umieszczenie dodatkowej kamery wysokiej rozdzielczości z układem przesyłu wraz z halogenowym oświetlaczem do podglądu stanu śluzy OCR kolejowej oraz umieszczenie dodatkowych czujek wykrywających próbę sabotażu elementów śluzy wraz z elementami systemu alarmowego.

Lokalizacja: Kuźnica, Bobrowniki

Do góry