REALIZACJA:

IZBA CELNA W OPOLU – ROZBUDOWA SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI

STATUS: Zrealizowane

T4B Sp. z o.o. w konsorcjum z firmą Damovo Sp. z o.o. podpisała umowę z Izbą Celną w Opolu na rozbudowę systemu łączności – kompatybilnego ze zintegrowanym systemem łączności w administracji celnej.
Kontrakt obejmował opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowej – projektów architektury zamówionego Systemu, projektów technicznych dla wszystkich lokalizacji, Planu Jakości Projektu – oraz dokumentacji powykonawczej i użytkowej.

Aby zrealizować założenia umowy konieczne było wytworzenie, dostawa, instalacja oraz wdrożenie dedykowanego oprogramowania dla danych Systemów. W zakresie było również rozbudowa, instalacji i konfiguracja elementów sprzętowych oraz programowych infrastruktury technicznej istniejącego systemu łączności, a także dostawa urządzeń łączności mobilnej wraz z zainstalowaniem dedykowanej aplikacji dostępowej w obecnie użytkowanych przez Służbę Celną Systemach Informatycznych.
Kontrakt przewidywał ponadto dostawę sprzętu informatycznego niezbędnego do uruchomienia Systemu m.in. serwery, stacje robocze i elementy sieci LAN/WAN.
Nowo zainstalowany System został zintegrowany z elementami już istniejącej infrastruktury sprzętowo-programowej wykorzystywanej dotychczas w Izbie, Oddziałach i Urzędzie Celnym.
Firma T4B przeprowadziła również szkolenia administratorów Systemu oraz operatorów i użytkowników.

Prace zostały zrealizowane pod koniec 2011 roku.

Do góry