REALIZACJA:

SYSTEM ODPRAW CELNYCH SOC-O NA PRZEJŚCIU GRANICZNYM W GOŁDAPI

STATUS: Zrealizowane

Firma T4B Sp. z o.o. (Lider) w konsorcjum z firmą Damovo Polska Sp. z o.o. na zlecenie Skarbu Państwa- Wojewody Warmińsko – Mazurskiego dostarczyła i zainstalowała oprogramowanie System Odpraw Celnych SOC-O oraz oprogramowanie związane z systemami bezpieczeństwa. Umowa zawierała także wyposażenie i wykonanie niezbędnej infrastruktury w ramach rozbudowy Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi – etap III E.

Prace obejmowały:

  • instalację Systemu Odpraw Celnych SOC-O dla samochodów osobowych,
  • wykonanie systemu integrującego,
  • wykonanie systemu blokady przejścia w przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych,
  • wykonanie sterowania sygnalizacją świetlną nad wiatami,
  • rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru dla budynku nr 35.

Prace zostały zakończone w grudniu 2012 roku.

Do góry