REALIZACJA:

T4B ROZBUDOWAŁA PRZEJŚCIE GRANICZNE W GOŁDAPI

STATUS: Zrealizowane

Firma T4B Sp. z o.o. na zlecenie firmy MERX Sp. z o.o. wykonała roboty budowlane na Inwestycji pn. „ Rozbudowa Przejścia Granicznego w Gołdapi – etap III F”.

Zakres prac firmy T4B obejmował m.in.:

  • wykonanie instalacji elektrycznej w budynkach nr 14, 19 i 26,
  • wykonanie linii kablowych nN-0,4 kV oraz oświetlenia zewnętrznego,
  • wykonanie instalacji teletechnicznych w zakresie:
    budowa kanalizacji teletechnicznej w rejonie pawilonu 19 i 26 z nawiązaniem do istniejącej kanalizacji wykonanej w poprzednich etapach,
  • wykonanie instalacji teletechnicznych w pawilonach nr 19 i 26,
  • wykonanie instalacji teletechnicznej w budynku nr 14,
  • wykonanie tras kablowych zewnętrznych systemu nagłośnieniowo–ostrzegawczego wraz z wszelkimi pracami i świadczeniami towarzyszącymi.

Prace zostały zakończone w grudniu 2012 r.

Do góry