REALIZACJA:

LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W ŁODZI

KATEGORIA: Budownictwo
STATUS: Zrealizowane

Na zlecenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie firma T4B wykonała prace budowlane w ramach projektu „Budowa i remont oraz doposażenie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego” – Zadanie nr 4: Budowa bazy SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Łodzi.

W ramach tego zadania T4B wybudowała budynek bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego wraz z przyłączeniami oraz zagospodarowaniem terenu, zainstalowała telewizję dozorową CCTV, sieć komputerową LAN, przeciwpożarowe oraz przeciwwłamaniowe systemy alarmowe. Budynek został także objęty kontrolą dostępu.
Zakres prac obejmował ponadto m.in.: instalację wentylacji, oświetlenie zewnętrzne, instalację piorunochronną i uziemiającą.
Pracownicy obiektu zostali zapoznani i przeszkoleni w zakresie obsługi zainstalowanych programów oraz systemów. T4B zapewnia również dalsze wsparcie i serwis zainstalowanych systemów.

lotniczepogotowie

Do góry