REALIZACJA:

STACJA TERMICZNEJ UTYLIZACJI OSADÓW ŚCIEKOWYCH W CIECHANOWIE

STATUS: Zrealizowane

Firma T4B podpisała umowę z firmą IDS – BUD S.A. na Budowę Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych wraz z gospodarką cieplną i modernizacją obiektów towarzyszących w oczyszczalni ścieków w Ciechanowie.

Umowa obejmuje kompleksową modernizację i rozbudowę systemu zasilania i sterowania.

Zakres realizowanych prac to:

 • wymiana dwóch transformatorów o mocy 630 kVA,
 • modernizacja rozdzielnicy średniego napięcia wraz z układem rozliczeniowym energii elektrycznej,
 • rozbudowa rozdzielnicy głównej niskiego napięcia,
 • przyłączenie agregatu kogeneracyjnego do sieci elektroenergetycznej wraz z uruchomieniem układu
 • rozliczeniowego produkowanej zielonej energii,
 • wykonanie instalacji elektrycznych w STUOŚ oraz w obiektach związanych z gospodarką osadową
 • i biogazową,
 • dostawa i montaż rozdzielnic obiektowych niskiego napięcia,
 • wykonanie sieci zewnętrznych zasilających, teletechnicznych i światłowodowych,
 • rozbudowa instalacji oświetlenia zewnętrznego,
 • dostawa i uruchomienie szaf sterowniczych umożliwiających pracę automatyczną procesu
 • technologicznego,
 • wykonanie nowego oprogramowania sterowników PLC,
 • dostawa, montaż i uruchomienie aparatury pomiarowej (przepływomierze elektromagnetyczne i ultradźwiękowe, radarowe i ultradźwiękowe czujniki poziomu, czujniki temperatury, ciśnienia, PH
 • oraz detektory metanu i siarkowodoru),
 • wykonanie systemu wizualizacji SCADA umożliwiającego zdalną kontrolę pracujących urządzeń,
 • wykonanie monitoringu wizyjnego CCTV STUOŚ.

Prace mają zostać zakończone do 31 marca 2015 roku.

Do góry