REALIZACJA:

STACJA WODOCIĄGI I KANALIZACJA ZGIERZ – MODERNIZACJA

STATUS: Zrealizowane

T4B wykonała modernizację Stacji Wodociągowej w Zgierzu. Kontrakt był częścią Projektu „Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków”, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności.

Projekt obejmował zaprojektowanie, budowę i modernizację obiektów oraz instalacji technologicznych Stacji Wodociągowej, co umożliwiło m.in.: wyeliminowanie niedoborów jakościowych i ilościowych w obszarze ujęcia i uzdatniania wody, osiągniecie standardów Unii Europejskiej w zakresie uzdatniania wody pitnej z zachowaniem wymogów prawa polskiego, poprawę stanu technicznego, a w konsekwencji zwiększenie niezawodności funkcjonowania urządzeń i instalacji Stacji Wodociągowej.

Lokalizacja: Zgierz

Do góry