REALIZACJA:

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W WARSZAWIE

STATUS: W trakcie realizacji

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przebudowa pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego w budynku Centrali Banku.

LOKALIZACJA: Warszawa

ZAMAWIAJĄCY: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

WYKONAWCA-KONSORCJUM: T4B Sp. z o.o., T4B Budownictwo Sp. z o.o.

UŻYTKOWNIK: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

ZADANIE: Prace obejmują zakup i dostawę i montaż zamówionych urządzeń. Wykonanie robót budowlanych oraz wszelkich potrzebnych instalacji. Kontrakt obejmuje również przeprowadzenie wszelkich prób i pomiarów niezbędnych do uruchomienia urządzeń i instalacji oraz przeglądy serwisowe i gwarancje.

TERMIN WYKONANIA: I połowa.2018 r.

Do góry