DWIE INWESTYCJE T4B NA DROGOWYM PRZEJŚCIU GRANICZNYM W POŁOWCACH

Firma T4B wspólnie z firmą ZETO w ramach umowy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim realizuje kolejny, trzeci już etap prac teletechnicznych na Drogowym Przejściu Granicznym w Połowcach.
Do zadań T4B należy wykonanie na przejściu instalacji systemu kontroli dostępu wraz z niezbędną integracją i wizualizacją systemu.

Prace mają zakończyć się we wrześniu 2015 r.

Firma T4B na zlecenie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wykonuje również na wspomnianym Przejściu Granicznym montaż barier przeciwucieczkowych.
Prace mają zakończyć się do 20 października 2015 roku.

Do góry