AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

T4B podjęło się adaptacji budynku koszarowego nr 46 na obiekt o funkcji internatowo-hotelowej dla potrzeb kwaterowania uczestników procesów dydaktycznych na terenie Akademii Obrony Narodowej (AON). Kontrakt wykonywany jest w zakresie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Prace mają trwać do 31.12.2016 r i w swoim zakresie obejmują:

 •  roboty w zakresie burzenia
 •  zbrojenie i betonowanie
 •  roboty murarskie i murowe
 •  roboty izolacyjne
 •  wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
 •  instalowanie drzwi, ram drzwiowych i okiennych
 •  instalowanie stolarki metalowej z wyjątkiem drzwi i okien
 •  instalowanie sufitów podwieszanych
 •  tynkowanie i wykładanie ścian
 •  kładzenie i wykładanie podłóg
 •  roboty malarskie i elewacyjne
 •  instalowanie wind
 •  roboty instalacyjne i elektryczne
 •  roboty w zakresie okablowania elektrycznego
 •  instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
 •  układanie kabli
 •  instalowanie wentylacji
 •  roboty instalacyjne wodne, kanalizacyjne i hydrauliczne
 •  instalowanie centralnego ogrzewania
 •  roboty budowlane w zakresie stacji przesyłu ciepła
 •  roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci cieplnych
 •  roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
 •  roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
 •  roboty w zakresie fundamentowania i nawierzchni dróg

Akademia Obrony Narodowej ma na celu kształcić studentów na potrzeby obronności państwa oraz przekazywać umiejętności niezbędne do pełnienia dowództwa w instytucjach wojskowych i cywilnych. Uczelnia prowadzi działalność badawczą a także doradczą w zakresie obszaru bezpieczeństwa. Co ciekawe jest również jednostką uczelnianą powołaną do wydawania publikacji naukowych.

Efekty robót T4B mają za zadanie poprawę komfortu kwaterunku studentów.

Do góry