KONTRAKT Z PKP ZAKOŃCZONY DUŻYM SUKCESEM

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna stale podejmuje działania mające poprawić bezpieczeństwo pasażerów na dworcach kolejowych.” – tak rozpoczyna swoją wypowiedź dla T4B Z-ca Dyrektora Departamentu Inwestycji Mikołaj Tukalski. Daje w ten sposób do zrozumienia, że spółka wyraźnie stawia na ciągłą modernizację systemów mających zapewnić bezpieczne korzystanie z dworców i usług przewoźnika jakim jest PKP.

W maju 2015 roku Polskie Koleje Państwowe zleciły firmie T4B zaprojektowanie i zbudowanie jednego z najnowocześniejszych systemów bezpieczeństwa publicznego w Europie.

Physical Security Information Management (PSIM) czyli System Zarządzania Informacją Bezpieczeństwa Fizycznego został wykonany i wdrożony na 11-tu obiektach Warszawskiego Węzła Kolejowego. Głównym celem tej inwestycji była poprawa bezpieczeństwa podróżnych i użytkowników najważniejszych dworców i przystanków kolejowych w Warszawie.

To jedno z największych przedsięwzięć firmy T4B komentuje Kierownik Projektu Agnieszka Rychlicka:  „Budowa tego systemu była bardzo pochłaniającym zadaniem zarówno pod kątem merytorycznym, jak i realizacyjnym. Na niektórych dworcach wynikła konieczność stworzenia wspólnego harmonogramu z innymi wykonawcami prowadzącymi swoje działania równolegle z nami. Projekt był specyficzny również ze względu na rozbudowaną strukturę organizacyjną spółki PKP obejmującą poszczególne obiekty. Jednak dzięki doskonałej koordynacji dyrekcji oraz osób zajmujących się projektem prace odbywały się sprawnie i terminowo.”

System jest innowacyjnym narzędziem umożliwiającym przetwarzanie i gromadzenie zebranych informacji według ściśle określonych procedur. Platforma jest doskonale wyposażona, aby w sposób efektywny integrować całą infrastrukturę stworzonego środowiska elektro-informatycznego.

Realizacja projektu obejmowała również instalacje teletechniczne systemów sygnalizacji zagrożenia, kontroli dostępu oraz telewizji dozorowej.

Zainstalowano ponad 800 wysokiej klasy kamer do monitoringu oraz szereg nowoczesnych urządzeń wchodzących w skład złożonego systemu bezpieczeństwa. Do kompleksu nowej aparatury przyłączono i zintegrowano również już istniejące urządzenia. Na potrzeby kamer o dużych rozdzielczościach, Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych (CBDK) zostało wyposażone w sprzęt bazodanowy m.in. macierz o pojemności 2 PB przestrzeni dyskowej.

Dla maksimum bezpieczeństwa pracownicy ochrony zostali wyposażeni w kamery mobilne z odpowiednio przygotowaną dla tych urządzeń aplikacją.

Warto dodać, że firma T4B zrealizowała zadanie składające się z zaprojektowania nowoczesnego systemu bezpieczeństwa oraz instalacji, uruchomienia i konfiguracji wszystkich urządzeń w jedną w pełni sprawną infrastrukturę, w bardzo krótkim czasie 6-ciu miesięcy.

 

Do góry