DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE – GOŁDAP – ETAP III

We wrześniu 2016 roku nasza firma podpisała kontrakt na III Etap Budowy infrastruktury elektro-informatycznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Gołdapi.

Zakres umowy obejmuje dostawę i instalację oprogramowania dotyczącego systemu sterowania ruchem oraz systemów bezpieczeństwa wraz z wyposażeniem i wykonaniem niezbędnej infrastruktury.

W ramach rozbudowy w obiekcie wystąpiło zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy, serwery, systemy baz danych, systemy dowodzenia, kontroli, łączności i systemy komputerowe oraz usługi konfiguracji oprogramowania.

Część II prac obejmuje aktualizację znaków pionowych oraz wykonanie znaków poziomych.

Zamawiającym jest Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, a użytkownikiem końcowym Izba Celna w Gołdapi.

Termin wykonania przypada na 11.10.2016 r. a wartość kontraktu wynosi 6 200 000 PLN netto.

 

goldap

Do góry