OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W ŁÓDZI – KONSORCJUM Z NOWĄ SPÓŁKA T4B EKOTECHNOLOGIE

T4B w konsorcjum z nową spółką grupy – T4B Ekotechnologie podpisało nowy kontrakt na sprzedaż wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej, montażem i uruchomieniem wirówki do odwadniania osadu przefermentowanego dla Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Łodzi.

Instalacja wirówki i urządzeń współpracujących nastąpi w ramach modernizacji instalacji w budynku Mechanicznego Zagęszczania i Odwadniania Osadu na terenie oczyszczalni.

Typ wirówki : C4E-4/454 HTS, Producent: Flottweg SE.

Czas realizacji przewidywany jest na koniec lutego 2017 roku. Wartość kontraktu: 1 100 000 PLN netto.

 

oczyszczalnialodz

Do góry