UE W DRODZE DO JEDNOLITEGO RYNKU CYFROWEGO

Realizacja projektu europejskiej chmury danych, połączenie wszystkich rejestrów handlowych oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi technologii – to tylko niektóre propozycje Komisji Europejskiej mające na celu cyfryzację europejskiego przemysłu.

Cyfryzacja przemysłu i usług publicznych w Unii Europejskiej stanowi cześć strategii tworzenia jednolitego rynku cyfrowego. Jak wskazuje KE, przedstawione w kwietniu br. propozycje mają na celu ułatwić pracę przedsiębiorcom, naukowcom i służbom publicznym, a także podnieść konkurencyjności europejskiego przemysłu.

Jednym z planowanych działań jest stworzenie europejskiej chmury zapewniającej specjalistom możliwość przechowywania i udostępniania danych naukowych. Ma ona usprawnić ich pracę, obniżyć koszty oraz pozwolić na efektywną wymianę danych. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2016-2020, a jej szacunkowy koszt wynosi 6,7 mld euro.

– Dużym wyzwaniem może być standaryzacja interfejsów pomiędzy systemami, zarówno na szczeblu krajowym, jak i wewnątrzunijnym. Największym jest jednak zmiana ludzkiej mentalności w podejściu do wykorzystywania narzędzi chmurowych i pewności, że dane powierzone „chmurze” nie zostaną skasowane czy skopiowane do konkurencji – mówi Piotr Naszkowski, Dyrektor Pionu Systemów Teleinformatycznych T4B.

Istotnym aspektem propozycji Komisji Europejskiej jest doprowadzenie do inwestycji w cyfryzację przemysłu zarówno podmiotów publicznych jak i prywatnych. By osiągnąć ten cel oraz wspierać przemysł, KE przewiduje rozwój centrów innowacji cyfrowej, zapewniających doradztwo przedsiębiorcom oraz możliwość testowania innowacyjnych rozwiązań. Ma zamiar m.in. koordynować inicjatywy dot. cyfryzacji przemysłu oraz inwestować w unijne partnerstwa publiczno-prywatne.

Wedle planów, udogodnieniami dla obywateli Unii Europejskiej ma być cyfryzacja usług publicznych. W jej ramach KE planuje m.in. pomoc krajom członkowskim w rozwoju transgranicznych e-recept, kartotek pacjentów oraz połączenie wszystkich rejestrów handlowych oraz rejestrów dłużników.

– Dostęp do kartoteki pacjentów z innego kraju nie powinien być automatyczny, ale tylko i wyłącznie realizowany w wyniku zgody pacjenta lub w przypadku bezpośrednio zagrażającym życiu – zauważa Naszkowski.

W celu zapewnienia sprawnej i bezpiecznej komunikacji między urządzeniami przewidziane jest opracowywanie norm w obszarze nowych technologii. Tego rodzaju standaryzacja ma pomóc w rozwoju m.in. inteligentnych sieci energetycznych.

– Jeśli chodzi o cyfryzację przemysłu w samej Polsce, jesteśmy dopiero na początku drogi. Wdrożyli już jednak wiele rozwiązań, które mogą stanowić wzór dla krajów zachodnich. Z pewnością jednym z nich jest centralna ewidencja pojazdów i kierowców, która w połączeniu z odpowiednimi procesami i procedurami przyczyniła się do znacznego ograniczenia liczby kradzieży ze względu na ogromną trudność w zarejestrowaniu skradzionego samochodu – opowiada ekspert T4B.

Jak szacuje Komisja Europejska przedstawione propozycje mają przyciągnąć na cyfryzację przemysłu ponad 50 mld euro. Inne planowane lub już realizowane działania na rzecz tworzenia jednolitego rynku cyfrowego obejmują zniesienie do czerwca 2017 r. opłat za roaming w UE, zastosowanie wysokiej jakości częstotliwości radiowych oraz zmianę przepisów dot. praw autorskich i umów cyfrowych.

Do góry