KONSORCJUM T4B I T4B EKOTECHNOLOGIE WYKONUJE PRZEBUDOWĘ DLA EKO DOLINA W ŁĘŻYCACH

Na zlecenie Zakładu Eko Dolina w Łężycach, konsorcjum firm T4B i T4B Ekotechnologie przystąpiło do realizacji rozbudowy placu pryzmowej kompostowni odpadów zielonych polegającej na powiększeniu istniejącego placu betonowego o 7198 m2. Po rozbudowie kompostownia będzie stanowić jedną całość. W ramach zadania przewiduje się budowę systemu odprowadzania odcieków technologicznych z procesu kompostowania, instalacji oświetlenia terenu i instalacji niskoprądowej w zakresie dozoru kamer z wpięciem od istniejącego systemu a także likwidację kolizji nawierzchni placu z istniejącym wodociągiem, oświetleniem terenu oraz linia kablową nn.

Spółka Eko Dolina została założona przez 7 gmin wraz z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Zakład jest jednym z najnowocześniejszych zakładów zagospodarowania odpadów w Polsce. Spełnia restrykcyjne normy unijne i stosuje nowoczesną technologię w zakresie odzysku odpadów i ochrony środowiska.

Termin realizacji przewidziany jest na 31 maja 2017 roku. Kontrakt o wartości 2 200 000 PLN netto.

ekodolina

Do góry