KONSORCJUM SPÓŁEK T4B I T4B BUDOWNICTWO DLA BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W WARSZAWIE

Konsorcjum składające się z firm T4B sp. z o.o., T4B Budownictwo sp. z o.o. oraz Wiesława Kijocha prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą LUXTON, podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przebudowy pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego w budynku Centrali Banku.

Prace obejmują zakup i dostawę i montaż zamówionych urządzeń, wykonanie robót budowlanych oraz wszelkich potrzebnych instalacji. Kontrakt obejmuje również przeprowadzenie wszelkich prób i pomiarów niezbędnych do uruchomienia urządzeń i instalacji oraz przeglądy serwisowe i gwarancje.

Termin realizacji przypada na 14.09.2017 roku. Wartość kontraktu to 5.483.043,94 PLN NETTO.

Do góry