UMOWA KONSORCJUM T4B i T4B EKOTECHNOLOGIE Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW TYCHY-URBANOWICE

Dnia 15.11.2016 r. w Tychach konsorcjum firm T4B Sp. z o.o. i T4B Ekotechnologie podpisało umowę z Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. na budowę stacji odwadniania osadów na terenie Oczyszczalni Ścieków Tychy-Urbanowice.

Pracę będą polegać na zbudowaniu w istniejącej oczyszczalni, nowej stacji odwadniania osadów z instalacjami zewnętrznymi: ścieków, osadów ściekowych, wody pitnej i technologicznej, kabli elektroenergetycznych oraz pozostałą infrastrukturą techniczną.

Termin realizacji prac przypada na 16.10.2017 r.

Do góry