GMINA WARKA – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – NOWA UMOWA

W dniu 30 grudnia 2016 roku konsorcjum firm T4B Sp. z o.o. i Varia Tech Sp. z o.o. podpisało kontrakt z Zakładem Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Konary.

Inwestycja obejmuje min. modernizacje istniejącej oczyszczalni ścieków w Konarach oraz przyłączenie do niej 10 sąsiednich sołectw: Podgórzyce, Ostrówek, Przylot, Klonowa Wola, Dębnowola, Ostrołęka, Niwy Ostrołęckie, Gąski oraz Konary i Magierowa Wola.

Rolą całego przedsięwzięcia jest zaprojektowanie oczyszczalni w taki sposób, aby przy zwiększonym dopływie ścieków surowych wg założeń przedstawionych w koncepcji przebudowy i rozbudowy oczyszczalni, ścieki oczyszczone odprowadzane do odbiornika miały parametry zgodne z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r.

Zakres prac konsorcjum obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych, prac montażowych i prób technologicznych, przebudowy istniejącego ciśnieniowego kolektora i wylotu ścieków oczyszczonych na wyżej wymienionej oczyszczalni.

Pracę odbędą się w 2 etapach. Termin realizacji przewidziany jest na 31.12.2018 r.

Do góry