DRUGA UMOWA Z RCGW – BUDOWA STACJI OCZYSZCZANIA BIOGAZU W TYCHACH

Konsorcjum firm T4B Sp. z o.o. i T4B Ekotechnologie Sp. z o.o. podpisało już drugi kontrakt z Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A. na budowę stacji oczyszczania biogazu na terenie Oczyszczalni Ścieków Tychy – Urbanowice.

Na Oczyszczalni Ścieków funkcjonują dwa agregaty prądotwórcze wytwarzające energię elektryczną i cieplną pozyskaną z biogazu, jako produktu ubocznego w procesie fermentacji osadu ściekowego. Instalacja wytwarza energię elektryczną i cieplną w 100% pokrywającą potrzeby oczyszczalni w tym zakresie, dzięki czemu jest jedynym samowystarczalnym energetycznie obiektem tego typu w Polsce.
Rolą zadania postawionego przed konsorcjum jest budowa stacji oczyszczania biogazu w celu najefektywniejszego wykorzystania tego paliwa. W planie znajduje się także technologia przesyłu oczyszczonego biogazu do obiektu Parku Wodnego Tychy w celu wykorzystania go jako źródła energii. Umowa obejmuje wykonanie prac budowlanych przygotowawczych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostarczeniem, instalacją i uruchomieniem głównych urządzeń technologicznych takich jak sprężarki łopatkowe, skrubery oraz absorbery i desorbery dwutlenku węgla.
Termin realizacji przewidziany jest na 20.10.2017 r.

Wartość kontraktu to ok 6 000 000 PLN netto.

 

logo-rcgw1

Do góry