MODERNIZACJA TEATRU BAJ – KONSORCJUM Z T4B BUDOWNICTWO

Dnia 24 lutego br. konsorcjum T4B Budownictwo Sp. z o.o. i T4B Sp. z o.o. w obecności Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Michała Olszewskiego, podpisało umowę z Miastem Stołecznym Warszawa dotyczącą rewitalizacji i modernizacji Teatru BAJ, przy ul. Jagiellońskiej 28.

Umowę ze strony występującego w charakterze inwestora zastępczego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta podpisał Dyrektor Paweł Barański, a ze strony wykonawcy Prezes Zarządu T4B Budownictwo Sp. z o.o. Marcin Szczepaniak.

Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich w ramach zadania inwestycyjnego rewitalizacji obiektu.

Wzniesiony w latach 1911-1914 budynek dawnego Zakładu Wychowawczego Warszawskiej Gminy Starozakonnych im. Michała Bergsona  przy ul. Jagiellońskiej 28 łączyć będzie funkcje kultury oraz oświaty tj. Teatru BAJ i Przedszkola nr 183. Po przeprowadzeniu rewitalizacji i modernizacji obiektu wydzielone zostaną odrębne strefy dostępne dla użytkowników. W części teatru znajdą się otwarte dla gości sale teatralne, Muzeum Lalek oraz zaplecze techniczne i biurowo-administracyjne.

 

Termin wykonania – 24.08.2020 r.

Wartość kontraktu: 25.089.750,00 PLN BRUTTO

 

DSC0254-m

Do góry