KONTRAKT NA ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA POWIATU KŁOBUCKIEGO

W dniu 14 marca br. T4B Sp. z o.o. podpisała umowę z Powiatem Kłobuckim, której przedmiotem jest wdrożenie zintegrowanego systemu dziedzinowego wraz z pozyskaniem danych do świadczenia e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu komputerowego i szkoleniami użytkowników 10 JST z obszaru Powiatu Kłobuckiego.

Umowę ze strony zamawiającego podpisali Starosta Kłobucki Henryk Kiepura oraz Wicestarosta Maciej Biernacki, a ze strony wykonawcy Wiceprezes Zarządu T4B Sp. z o.o. Andrzej Oliński.

ZSIP umożliwi dostęp on-line do lokalnych zasobów informacji przestrzennej, w tym do map geodezyjnych i kartograficznych oraz planów zagospodarowania przestrzennego. Pozwoli także na komunikację z urzędami, składanie wniosków o udostępnienie danych i dokonanie opłat.

Termin wykonania – 30.09.2018 r.
Wartość kontraktu: 3.995.000,00 PLN BRUTTO

Do góry