DRUGI ETAP DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W DOROHUSKU

24 kwietnia 2017 r. konsorcjum T4B Sp. z o.o. oraz  T4B Budownictwo Sp. z o.o. podpisało nową umowę z Lubelskim Zarządem Obsługi Przejść Granicznych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II etapu robót budowlanych, realizowanych w ramach zadania pod nazwą „Modyfikacja technologii odpraw w DPG w Dorohusku” w zakresie budowy pawilonów odpraw na płycie wjazdowej do Polski, wykonania sieci i instalacji sanitarnych oraz elektrycznych (w tym systemów niskonapięciowych: okablowania strukturalnego, systemu sterowania ruchem, systemu kontroli dostępu, systemu parkingowego) oraz zagospodarowania terenu.

Wykonanie przedmiotu zamówienia nie przerwie ciągłości odpraw na przejściu granicznym.

Termin wykonania: 16.10.2017 r.

Wartość kontraktu:  2 938 470,00 PLN BRUTTO

 

granica wsch-16Ab

Do góry