UMOWA Z WIELKOPOLSKIM URZĘDEM WOJEWÓDZKIM W POZNANIU

Dnia 12.05.2017 r. firma T4B podpisała umowę z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wykonanie Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa w budynkach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z serwisem gwarancyjnym.

Termin wykonania: 30.11.2017 r.

Wartość kontraktu: 866 786,99 PLN BRUTTO

Do góry