NOWA UMOWA – DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE W KOROSZCZYNIE

19 maja 2017 r. konsorcjum T4B Sp. z o.o. oraz  T4B Budownictwo Sp. z o.o. podpisało nową umowę z Lubelskim Zarządem Obsługi Przejść Granicznych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu telewizji dozorowej drogi celnej na odcinku od Terminala samochodowego w Kukurykach aż do mostu granicznego na rzece Bug.

Modernizacja odbędzie się w ramach zamówienia  pn. „Przebudowa drogi celnej między przejściem w Kukurykach i terminalem samochodowym w Koroszczynie – DPG Kukuryki”.

Wykonanie przedmiotu zamówienia nie przerwie ciągłości odpraw na przejściu granicznym.

 

Termin wykonania: 16.10.2017 r.

Wartość kontraktu:  2 935 496,00 PLN Brutto

 

2

Do góry