T4B BUDOWNICTWO MODERNIZUJE DPG SŁAWATYCZE

We wrześniu 2017 spółka T4B Budownictwo podpisała umowę z Lubelskim Zarządem Obsługi Przejść Granicznych na kontynuację rozbudowy drogowego przejścia granicznego w Sławatyczach, w zakresie modernizacji infrastruktury teletechnicznej z elementami zagospodarowania terenu.

Prace wykonane są w ramach zadania pn. „Modernizacja drogowego przejścia granicznego, rozbudowa infrastruktury – etap II, DPG Sławatycze”.

Wykonanie przedmiotu zamówienia nie przerwie ciągłości odpraw na przejściu granicznym.

 

Termin wykonania: 16.11.2017 r.

Wartość kontraktu: 983 926,25 PLN brutto

Do góry