POL-ECO SYSTEM MIĘDZYNARODOWE TARGI OCHRONY ŚRODOWISKA

W dniach 17 – 19.10.2017 r. spółki Sort-Bet i Varia Tech biorą udział w Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska w Poznaniu. POL – ECO System 2017 to największe i najważniejsze wydarzenie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, prezentujące zaawansowane technologie, rozwiązania i produkty służące zrównoważonemu rozwojowi. Nowością tegorocznej edycji jest otwarcie się na szeroką publiczność i dotarcie do lokalnych mieszkańców.

 

Celem POL-ECO SYSTEM jest szerokie otwarcie się na zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem, wymiana międzynarodowych doświadczeń, inspirowanie krajowego sektora do rozwoju oraz wspieranie w znalezieniu partnerów biznesowych.

Na targi POL-ECO SYSTEM zaproszone są samorządy i administrację publiczną, dysponentów funduszy, firmy działające w zakresie gospodarki komunalnej, przedstawicieli sektora wodno-ściekowego, energetyki i ciepłownictwa, przedsiębiorstwa i inwestorów z branży OZE, budownictwa, instytuty naukowo-badawcze, parki naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, firmy doradcze, instalatorów, projektantów, architektów, zakłady przemysłowe, rolników i leśników, uczelnie wyższe oraz wiele innych.

 

Targi POL-ECO SYSTEM 2017 to również połączenie środowiska biznesowego i edukacyjnego. Rozsądne zachowania ekologiczne powinny stanowić istotę codziennych działań, zarówno w życiu każdego człowieka, jak i podczas prowadzenia firmy. Organizatorzy  w raz z liderami z dziedziny ekologii zadbali o stworzenie przestrzeni interaktywno-edukacyjnej, która podpowie, jak funkcjonować bardziej ekologicznie oraz ekonomicznie, a także stanie się inspiracją do wprowadzenia prośrodowiskowych zmian w życiu codziennym.

 

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych technologiami inżynierii ochrony środowiska do pawilonu 5 na stoisku 47.

Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań

 


logo PES

 

ZAKRES TEMATYCZNY POL-ECO SYSTEM 2017:

ODPADY

 • Technologie do przetwarzania odpadów komunalnych:
 • Termiczne przekształcanie odpadów
 • Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów
 • Recykling odpadów (zero waste, goz)
 • Rewitalizacja składowisk odpadów
 • Recykling zseie
 • Paliwa rdf/srf
 • Nowoczesne metody przetwarzania odpadów (np. Bioelektra)

WODA I ŚCIEKI

 • Gospodarka wodno – ściekowa
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków
 • Modernizacja stacji uzdatniania wody
 • Zagospodarowanie osadów ściekowych
 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • Melioracje/odwodnienia
 • Oczyszcalnie ścieków
 • Ochrona przeciwpowodziowa
 • Ochrona bałtyku

ENERGIA

 • Magazynowanie i dostarczanie energii
 • Źródła energii odnawialnej
 • Energia z odpadów
 • Energia z osadów ściekowych
 • Energia wodna
 • Biomasa
 • Fotowoltaika
 • Geotermia/ pompy ciepła

TECHNIKA KOMUNALNA

 • Utrzymanie czystości i porządku
 • Konserwacja terenów zielonych

POWIETRZE

 • Technologie ochrony środowiska
 • Wykrywanie zagrożeń oraz systemy zabezpieczeń środowiska naturalnego

ECO-TRANSPORT

 • Transport miejski
 • E-mobility
 • Elektromobilność
Do góry