ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE W AMBASADZIE RP W MADRYCIE

W dniu 8 stycznia 2018 r. firma T4B podpisała umowę z Ambasadą RP w Królestwie Hiszpanii na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu zabezpieczenia technicznego oraz niezbędnych materiałów instalacyjnych dla wykonania dodatkowego okablowania systemów w obiekcie Ambasady RP w Królestwie w Hiszpanii.

CZAS REALIZACJI: 23.03.2018 r.

WARTOŚĆ KONTRAKTU: 400 000 PLN Brutto

 

Ambasada

Do góry