PRACE INSTALACYJNE DLA CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU

W dniu 21 czerwca 2018r. T4B Sp. z o.o. podpisała umowę z AMW SINEVIA Sp. z o.o. na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w ramach modernizacji budynku nr 10 Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. W ramach drugiej umowy podpisanej w dniu 29 czerwca 2018r. wyżej wymienione prace przeprowadzone zostaną również w budynku nr 18.

Poznańskie CSWL powstało 1 października 2002 roku. To jedna z najlepszych szkół wojskowych w Polsce. Tylko w roku 2017 kurs w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu przeszło ponad 10 tysięcy żołnierzy. Przez 15 lat istnienia przeszkolono już ok. 60 tys. żołnierzy wojsk lądowych.

 

wartość prac to ok 5,8 mln PLN brutto.

 

 

 

 

 

Do góry