CENTRALNY SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU W OBIEKTACH ENERGA – OPERATOR S.A.

W dniu 12 lipca 2018 roku T4B Sp. z o.o. podpisała umowę z ENERGA-OPERATOR S.A. na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Centralnego Systemu Kontroli Dostępu w obiektach Energa-Operator S.A., w tym zakup niezbędnych materiałów i wykonanie niezbędnych prac związanych z realizacją zadania.

wartość prac to ok 3 mln PLN brutto

To kolejny kontrakt realizowany dla tego Zamawiającego!

 

 

 

 

 

Do góry