TERAZ JAKO T4B EKOTECHNOLOGIE – VARIA TECH SP. Z O.O. MA NOWĄ NAZWĘ.

5 września 2018 r. Varia Tech Sp. z o.o. zmieniła dotychczasową nazwę firmy na T4B Ekotechnologie Sp. z o.o.

Nowy „szyld”, pod jakim będzie odtąd prowadzone przedsiębiorstwo spółki, nie spowoduje zmiany dotychczasowego:
1. Adresu siedziby Spółki
2. Numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
3. Numeru identyfikacyjnego REGON
4. Numeru w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
5. Danych kontaktowych

Zmiana brzmienia nazwy spółki nie ma wpływu na ważność dokumentów sporządzonych przed dniem 5 września 2018 r.

WIĘCEJ NIŻ EKOLOGIA

Dynamiczny rozwój firmy w kierunku ochrony środowiska miał niemałe znaczenie na wprowadzanie nowej identyfikacji wizualnej. Jednocześnie potrzeba ta, za którą idzie również zmiana logotypu, wynikała z podkreślenia przynależności do Grupy T4B i jej wkładu w powiększaniu skali wspólnie podejmowanych przedsięwzięć. Nowa nazwa współgra z ideą umocnienia wiodącej pozycji firmy na rynku ekologicznych technologii, a także odpowiada wysokim wymaganiom i standardom, jakie przyświecały Zarządowi z chwilą jej powstania.

Bez zmian pozostają wartości, dzięki którym firma zyskała Państwa zaufanie, takie jak m.in.: wysoka jakość usług oferowana przez doświadczoną kadrę specjalistów oraz innowacyjne rozwiązania w branży wodno-kanalizacyjnej i energetyki.

Prosimy o uwzględnienie nazwy T4B Ekotechnologie we wszystkich dokumentach kierowanych do spółki i odnotowanie jej we własnej dokumentacji.
Dane firmy:
T4B Ekotechnologie Sp. z o.o.
NIP: 531-16-90-400
KRS: 0000502072
REGON: 147144564
biuro@t4b-ekotechnologie.pl
www.t4b-ekotechnologie.pl

 

 

 

 

 

 

Do góry