BUDUJEMY NAJWIĘKSZY SYSTEM OBSŁUGI PRZEJŚĆ GRANICZNYCH PN. CYFROWA GRANICA.

W dniu 11 grudnia 2018r. przedstawiciele Skarbu Państwa – Ministra Finansów reprezentowani przez Pana Grzegorza Skowronka Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz T4B Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Andrzeja Olińskiego Członka Zarządu podpisali w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie umowę na wykonanie zadania pn. „Zamówienie na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, wdrożenie, gwarantowanie prawidłowego funkcjonowania, rozwój i wsparcie utrzymania wszystkich środowisk systemu Cyfrowa Granica, w tym dostawę, instalację, montaż i konfigurację Platformy Sprzętowej Warstwy Lokalnej w projekcie Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo – Celnych dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”.

System ma na celu udoskonalenie metod obsługi osób, pojazdów i towarów w obrębie drogowych i kolejowych przejść granicznych oraz poszerzenie możliwości wsparcia obsługi o nowe rodzaje ruchu, tj. graniczny ruch lotniczy, morski ruch promowy, morski ruch kontenerowy i morski ruch towarowy. System będzie zintegrowany z produktami programu informatyzacji e‑Cło. Zastąpi on dotychczas funkcjonujący system Zintegrowanego Systemu Obsługi Granicy (ZSOG) CAIFS II.

Nic więc dziwnego, iż firma T4B Sp. z o.o. została wybrana do stworzenia nowoczesnego, na miarę aktualnych możliwości technologicznych, ale i przede wszystkim na bazie ponad 15 letniego doświadczenia w budowaniu niezastąpionego narzędzia pracy dla polskich funkcjonariuszy granicznych. Tym razem system dedykowany jest również do pracy straży granicznej oraz zarządców przejść granicznych.

Wszystko to w celu ujednolicenia źródła bazy danych, uproszczenia procedur, podniesienia wydajności pracy funkcjonariuszy, a w konsekwencji usprawnienie obsługi dla przekraczających granice pojazdów i osób.

Wartość projektu to prawie 74 mln pln brutto.
Zakończenie projektu: styczeń 2021 rok

 

Do góry