DZIĘKI TELEWIZYJNYM SYSTEMOM DOZOROWYM ZWIĘKSZYMY BEZPIECZEŃSTWO W PKiN.

W dniu 7 marca 2019 r. podpisaliśmy umowę z Miastem Stołecznym Warszawa na „Wykonanie systemu nadzoru i rejestracji wideo wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego – Modernizacja budynku PKiN – budowa systemu zabezpieczeń obiektu Etap I”.

Zadanie obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację systemu nadzoru i rejestracji wideo w budynku PKiN wraz z demontażem istniejącej infrastruktury teletechnicznej oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej. Ponadto firma T4B zmodernizuje pomieszczenia centrum monitoringu w ramach robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych. Wszystkie powyższe prace zostaną wykonane zgodnie z projektem budowlanym zaakceptowanym przez zamawiającego, posiadającym opinię Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, jak również zgodę Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów oraz wszelkimi innymi pozwoleniami.

Zaprojektowany przez nas system CCTV wyposażony zostanie na tym etapie w 149 nowych kamer IP, które umożliwią obserwację korytarzy, pomieszczeń na poszczególnych poziomach oraz terenu bezpośredniego otoczenia Pałacu.

 

 

 

 

Do góry