WDROŻYLIŚMY INTELIGENTNE TECHNOLOGIE WE WŁOCŁAWKU

W czerwcu 2019 r. zakończyliśmy projekt ITS we Włocławku. Prace nad nowoczesnym systemem transportu ruchu trwały od stycznia 2018 roku, a koszt inwestycji wyniósł ponad 9 mln zł brutto.

Inteligentny System Transportowy pozwoli nie tylko zoptymalizować ruch drogowy zarówno w przypadku transportu indywidualnego jak i publicznego. Dzięki zastosowaniu wielu narzędzi inżynierii ruchu, opierającym się w dużej mierze na sztucznej inteligencji, ma on znaczący wpływ na zmniejszenie negatywnych aspektów ruchu drogowego, m.in.: zanieczyszczenie środowiska, hałasu, itp.

Modułowa budowa systemu pozwala rozszerzać go o kolejne elementy, tj. monitoring wizyjny CCTV czy aplikacje z dostępnymi miejscami parkingowymi, stanowiąc idealne podstawy do stworzenia inteligentnego miasta (smart city). I tak np. władze Włocławka planują zintegrowanie z systemem ITS stacji meteorologicznej. Rozwiązanie to umożliwi kierowcom stosowną reakcję na zmiany warunków panujących na drogach, zwiększając tym samym bezpieczeństwo.

Więcej o tej realizacji mogą przeczytać Państwo w premierowym 1. wydaniu Magazynu T4B oraz na naszej stronie.

Do góry