WYKONAMY ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ I SANITARNEJ W STACJI ELEKTRYCZNEJ OPT-14

W dniu 17.07.2019 r. firma T4B podpisała umowę z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych oddział w Legnicy. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa rozdzielnicy średniego napięcia wraz z rozdzielnicą potrzeb własnych oraz wykonanie robót branży elektrycznej i sanitarnej w Stacji Elektrycznej OPT-14 oraz pomieszczeniach towarzyszących wraz z uruchomieniem instalacji. sygn. TM/01/2019.

Termin wykonania: listopad 2019 r.

Wartość kontraktu: 1 180 800 zł brutto

Szczegóły dotyczące realizacji można znaleźć tutaj.

Do góry