KONSORCJUM T4B I T4B EKOTECHNOLOGIE ROZBUDUJĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW W DŁUGIEJ KOŚCIELNEJ

Rozpoczynamy prace w temacie „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Długa Kościelna”. Wartość zaplanowanych działań sięga ponad 22 mln brutto. To największa umowa inwestycyjna w historii Gminy Halinów a pod kątem przepustowości czy ilości osób, które może obsłużyć także i T4B Ekotechnologii. Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu „Infrastruktura i Środowisko”, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Więcej szczegółów dotyczących realizacji mogą Państwo znaleźć tutaj.

Do góry