ZBUDUJEMY KOMPLEKSOWY SYSTEM OCHRONY NA LOTNISKU W DĘBLINIE

T4B (Lider) w konsorcjum z ML System (Partner) zawarło umowę dotyczącą realizacji zadania pn. „Budowa kompleksowego systemu ochrony lotniska” na lotnisku w Dęblinie. Wartość zamówienia wynosi ponad 31,8 mln pln brutto.

Zamawiającym jest 12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie z siedzibą przy al. Jerozolimskich 97. Głównym celem placówki jest realizacja zadań obejmująca zagospodarowanie obszarami lotniskowymi w zakresie inwestycji i remontów nieruchomości, ochrony środowiska oraz planowania i koordynacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem infrastruktury wojskowej na wypadek m.in. kryzysowych sytuacji w kraju.

Wszystkie działania zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, w tym w szczególności prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, ustawą o dozorze technicznym, aktualną wiedzą techniczną i zasadami sztuki budowlanej, Polskimi Normami, przepisami i wymogami technicznymi, w tym wojskowymi przepisami resortowymi oraz przepisami bhp i ppoż. z zachowaniem miejscowych przepisów i wymagań obowiązujących w kompleksie wojskowym, a także przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych.

Termin realizacji : sierpień 2021 r.

Wartość projektu : 31,8 mln pln brutto”

Więcej o realizacji dowiedzą się Państwo tutaj.

Do góry