ROZWIĄZANIE T-MASTER JEST SKUTECZNE – WYNIKI 3 MIESIĘCZNEGO PILOTAŻOWEGO PROGRAMU W CIECHANOWIE

Innowacyjne rozwiązanie segregacji odpadów

T-Master nie tylko identyfikuje gospodarstwo domowe w momencie wyrzucania odpadów, ale także waży śmieci i prowadzi rejestr zgromadzonych surowców.

Autorem tego kluczowego dla procesu poprawy jakości selektywnego odbioru śmieci jest nasz zespół konstruktorów Grupy T4B, działających we współpracy z projektantami wzornictwa przemysłowego, analitykami, architektami systemów informatycznych oraz elektronikami. Rozwiązanie zadedykowaliśmy w szczególności władzom gmin, firmom odbierającym odpady, zarządcom, administratorom, jak również samym mieszkańcom.

Pierwszym miastem, które w połowie maja br. uruchomiło nasz system jest Ciechanów (woj. mazowieckie). W ramach akcji pilotażowej na terenie Osiedla nr 5 „Płońska” umieściliśmy pojemniki T-Master, a mieszkańców obdarowaliśmy instrukcją dot. segregacji i pakietem kodów kreskowych do zamieszczania na workach ze śmieciami.

Na pozytywne efekty nie trzeba było długo czekać. Wdrożony zaledwie 3 miesiące temu program sprawił, że liczba gospodarstw domowych odpowiedzialnie segregujących odpady wzrosła z niespełna 10 % aż do 90 %.

T-Master okazał się skuteczny

Pozostałe wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród 270 mieszkańców ww. osiedla (czyli 90%) we współpracy z wolontariuszami Fundacji Łydynia upewniły nas w przekonaniu o skuteczności naszego rozwiązania i nie tylko. 83 % ankietowanych nie zamieniłoby nowego sposobu segregacji na wcześniejszy, a 84 % zapytanych z pewnością poleciłoby go innym osiedlom w swoim mieście. Zdecydowana większość użytkowników systemu doceniło kwestię bezpieczeństwa: prawie 71% potwierdza, że czuje się pewniej na swoim osiedlu dzięki monitoringowi zainstalowanemu w celach ochrony nowych pojemników. Ponadto ankietowanym nie umknęły uwadze walory estetyczne koszy (83%).  Akcja pilotażowa stała się również niekwestionowanym motywatorem; do nie segregowania odpadów przed wdrożeniem przyznało się prawie 65% osób.

Jesteśmy mocno podbudowani realnymi efektami programu jednak nie poprzestajemy na pierwszych pozytywnych wynikach. Rzetelna kontrola jakości wyrzucanych śmieci przy wykorzystaniu stworzonej przez nas aplikacji czy akcje edukacyjne przeprowadzane przez zespół T-Master wśród mieszkańców Ciechanowa to tylko nieliczne działania dążące do udoskonalenia procesu segregacji i pogłębiania zachowań ekologicznych w społeczeństwie.

Wspólnie tworzymy lepsze środowisko

Wdrożenie pilotażowego programu to efekt lokalnej współpracy Grupy T4B (autora rozwiązania), władz miasta, spółdzielni mieszkaniowej TBS Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz Fundacji Łydynia.

O kolejnych wynikach będziemy Państwa informować na bieżąco. Tymczasem po więcej wiadomości odsyłamy na stronę naszej spółki T-Master: https://t-master.pl/aktualnosci

Do góry