WDROŻYMY PLATFORMĘ E-USŁUG DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W WAŁBRZYCHU

W ramach realizacji zadania pozyskamy dane zasilające rejestry publiczne dróg, geodezji, budownictwa i ochrony środowiska z terenu obejmującego powiat wałbrzyski.

Dane te posłużą do zapewnienia mieszkańcom i przedsiębiorcom dostępu do informacji przestrzennej, m.in.: ewidencji gruntów, budynków czy dróg. Ponadto ułatwią one zgłaszanie zamiaru budowy, rozbiórki, również rejestracji dziennika budowy. Do tych celów nasza firma przygotuje specjalne e-formularze do samodzielnego wypełniania przez zainteresowanych, które będą korespondować z wdrażanym systemem e-usług.

Zadbamy również o podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu poprzez cykl szkoleń z obsługi platformy.

Szczegóły można znaleźć w zakładce realizacje.

 

Do góry