NOWY KONTRAKT W SOSNOWCU

Będzie to czwarta  tego typu inwestycja w Polsce. Co więcej NAJWIĘKSZA! Spółka T4B we współpracy z firmą T4B Ekotechnologie wybuduje podczyszczalnię ścieków w Sosnowcu.

W ramach zamówienia realizowanego dla  MPGO Sp. z o.o. zaprojektujemy i wybudujemy podczyszczalnię ścieków pochodzących z kompleksowego zagospodarowania odpadów – części biologicznej przetwarzania odpadów oraz składowisk odpadów komunalnych.

Będzie to czwarta podczyszczalnia w Polsce oparta na najlepszej z możliwych technologii oczyszczania ścieków (MBR) i jednocześnie największa. Dla firmy T4B Ekotechnologie to trzecia realizacja wybudowana na przestrzeni ostatnich kilku lat we współpracy z firmą WEHRLE, która jest światowym liderem w branży ochrony środowiska.

Przepustowość podczyszczalni wyniesie 240 m3/d i zostanie wykonana w całości w zabudowie typu Lightweight building, składającej się z zamkniętych bioreaktorów (denitryfikacji i nitryfikacji), odrębnego systemu ultrafiltracji i nanofiltracji/odwróconej osmozy wraz z zautomatyzowanym systemem płukania i czyszczenia. Projektowane rozwiązania zapewnią ograniczenie emisji bioaerozoli i odorów poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań.

Technologia zostanie dostosowana do zmiennych warunków atmosferycznych oraz ma stanowić ekonomiczne rozwiązanie uwzględniające dalszą eksploatację

WARTOŚĆ KONTRAKTU: ponad 19 mln pln brutto
CZAS REALIZACJI: 06.11.2019 – 01.06.2021

Do góry