PLATFORMA E-USŁUG W WAŁBRZYCHU

T4B wdrożyło platformę e-usług dla Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

Konsorcjum firm: T4B i Designers zakończyło kontrakt pn.: „Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Prace trwały 4 miesiące.

Nowa usługa służy zarówno mieszkańcom, jak i przedsiębiorcom powiatu wałbrzyskiego. W platformie e-usług znajdują się informacje przestrzenne na temat: ewidencji gruntów, budynków czy dróg. Ułatwia ona zgłaszanie zamiaru budowy, rozbiórki czy rejestracji dziennika budowy.

W ramach kontraktu spółka T4B wykonała m.in.: modernizację serwerowni polegającą na dostawie nowych szaf serwerowych, systemu gaszenia gazem, klimatyzacji oraz elementów zasilania. Dostarczaliśmy również  kilkadziesiąt stacji roboczych do obsługi systemu.

Projekt dofinansowany był z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Województwa Dolnośląskiego 2014-2020).

Więcej:

WDROŻYMY PLATFORMĘ E-USŁUG DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W WAŁBRZYCHU

Do góry