REALIZACJA ROKU W KATEGORII INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

To już nie tylko dobre referencje, ale i kolejny diament w naszych rękach! Tym razem konsorcjum z udziałem T4B otrzymało „Diament Infrastruktury i Budownictwa” za Dworzec w Czeremsze.

3 marca odbyła się XI edycja konferencji „Infrastruktura Polska i Budownictwo”. Eksperci obu branż poruszyli najbardziej aktualne zagadnienia, m.in.: przyszłość inwestycji infrastrukturalnych w perspektywie unijnej 2021 – 2027, kierunki transformacji cyfrowej w kolei 4.0 oraz działania firm z sektora budowlanego na rzecz zmniejszenia oddziaływania na środowisko.

Wydarzenie zwieńczyła uroczysta gala, podczas której rozdano statuetki „Diamenty Infrastruktury i Budownictwa”. Konsorcjum firm: Merx i T4B, otrzymało wyróżnienie za modernizację dworca kolejowego w Czeremsze, którą uznano za Realizację Roku w kategorii: Infrastruktura Kolejowa.

Inwestycja zebrała wcześniej pozytywne opinie PKP SA. Zamawiający potwierdził w referencjach, że wykonawcy wykazali się: fachowością, zaangażowaniem i odpowiedzialnością w trakcie realizacji kontraktu i zasługują na polecenie innym inwestorom.

Diamenty Infrastruktury i Budownictwa
Statuetki Executive Club przyznawane są podmiotom, które przyczyniły się do wzrostu wartości polskich przedsiębiorstw i rozwoju branży. Nagrodzone firmy wyróżniają się najwyższą efektywnością ekonomiczną, innowacyjnością, etyką i odpowiedzialnością biznesową.

Takie referencje i nagrody nie tylko motywują nas do działania, ale i zobowiązują!

Więcej o kontrakcie: https://www.t4b.com.pl/2020/01/17/dworzec-czeremcha/
Zdjęcia: PKP SA

  

 

 

 

Do góry