OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W DŁUGIEJ KOŚCIELNEJ

W Gminie Halinów na terenie oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej trwają prace budowlane i już wkrótce będzie montowane wyposażenie technologiczne. Kontrakt prowadzi konsorcjum firm: T4B i T4B EKOTECHNOLOGIE.

Największa inwestycja Gminy Halinów pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Długa Kościelna” jest w trakcie realizacji.
– Została ukończona budowa stacji dmuchaw oraz trzech reaktorów biologicznych.
W budynkach: gospodarki osadowej, stacji zlewnej i komorze pomiarowej ścieków oczyszczonych trwają prace wykończeniowe. Wykonujemy sieci: kanalizacyjne, wody technologicznej i osadu. Ukończyliśmy rów melioracyjny. Kładziemy kostkę brukową, kończąc parking.
Zamontowano agregat, są układane przewody elektryczne wraz z montażem szaf sterowniczych. Przymierzamy się do pierwszych wyłączeń obiektów obecnie działającej oczyszczalni, celem wykonania remontów i modernizacji wyposażenia technologicznego.
Część obiektów zostanie zaadoptowana do zmiany funkcji pracy w nowo budowanej oczyszczalni: zbiornik magazynowy osadu będzie wstępnie podczyszczał ścieki dowożone, zbiornik defosfatacji będzie uśredniał ścieki dowożone, zbiornik nitryfikacji /denitryfikacji będzie stabilizował osad nadmierny. – wymienia Robert, Komornicki, Zastępca Kierownika Kontraktu, T4B EKOTECHNOLOGIE.

W trosce o bezpieczeństwo inżynierów na budowie, koncorcjum firm: T4B i T4B EKOTECHNOLOGIE, wprowadziło nowe procedury oraz dodatkowe środki ochronne zmniejszające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

 

 

Do góry