ZMIANA W ZARZĄDZIE T4B

Po sześciu latach następuje zmiana w Zarządzie spółki T4B. Do dotychczasowego składu dołącza Marcin Bzdzion, Dyrektor ds. Realizacji.


Marcin Bzdzion powołany został na stanowisko Członka Zarządu na wniosek Roberta Szczepankowskiego. – To efekt rozwoju Marcina, bardzo dobrych wyników jego pracy i zakresu odpowiedzialności za Pion Realizacji, który prowadzi od wielu lat. Życzę Marcinowi dalszych sukcesów i rozwoju – mówi Prezes Zarządu T4B.

Nowy Członek Zarządu związany jest z T4B już od 11 lat i zarządza kontraktami w całej Polsce. Jako Dyrektor ds. Realizacji kieruje zespołem liczącym 60 osób. Od 2019 roku jest również Vice Prezesem ds. Realizacji spółki T4B EKOTECHNOLOGIE, koordynując obszar realizacyjny w zakresie inżynierii środowiska. Marcin Bzdzion chętnie dzieli się wiedzą i ją zdobywa. Jest mentorem II EDYCJI Programu Mentoringowego Politechniki Warszawskiej oraz świeżo upieczonym absolwentem studiów podyplomowych „Executive Master of Business Administration” (MBA). Nasz mentor uważa, że praca zespołowa jest gwarantem sukcesu i daje temu wyraz w każdym działaniu.

Do góry