REALIZACJA DLA MINISTERSTWA FINANSÓW

Firma T4B zrealizuje kontrakt dla Ministerstwa Finansów. W ramach zadania wykonana zostanie rozbudowa systemu Kontroli Dostępu o 49 przejść kontrolowanych wraz z systemem wideodomofonowym dla pomieszczeń objętych projektem.

Prace naszej spółki obejmie m.in.:

  • dostawę i montaż elementów systemu kontroli dostępu oraz wideodomofonów,
  • podłączenie i skonfigurowanie połączeń sieciowych,
  • okablowanie systemu KD oraz podłączenie do  systemu alarmu pożarowego (SSP),
  • zasilanie elektryczne urządzeń,
  • konfiguracja urządzeń i oprogramowania,
  • konfiguracja systemu Gemos w zakresie SKD i SSP objętych projektem,
  • pomiary elektryczne,
  • dokumentację powykonawczą.

Tytuł kontraktu: Rozbudowa istniejącego systemu kontroli dostępu do 49 pomieszczeń oraz zainstalowanie w tych pomieszczeniach wideodomofonów.

Data podpisania umowy: 30 września 2020 r.
Termin realizacji: 11 grudnia 2020 r.
Wartość kontraktu: 1,4 mln zł netto

Do góry