NOWY KONTRAKT W ELBLĄGU

T4B rozbuduje infrastrukturę teleinformatyczną Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Najnowszy kontrakt spółki to część projektu polegającego na kompleksowej informatyzacji placówki, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 Umowa pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Elblągu a spółką T4B podpisana została 29 grudnia. Nasza firma odpowiedzialna będzie za rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej placówki. Prace T4B obejmą: remont i przebudowę części pomieszczeń, wyposażenie serwerowni oraz wdrożenie systemu zarządzania zasobami IT i systemu pracy grupowej.

Powierzony kontrakt to część projektu pn. Kompleksowa informatyzacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu – dostosowanie do ogólnopolskiego systemu informacji medycznej do platformy P1 i P2, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.03.02.00-28-0006/17. Realizacja wszystkich zadań pozwoli na elektroniczne prowadzenie pacjenta od momentu rejestracji do chwili opuszczenia szpitala oraz umożliwią przeniesienie wszelkich informacji o pacjentach i kontrahentach korzystających z usług placówki na platformę elektroniczną.

Zadanie T4B, o wartości około 15 mln zł, zakończy się we wrześniu br.

Do góry